• Zveřejněno: 05.01.2022
ČMKOS se v rámci svých projektů dlouhodobě a aktivně snaží, a to i ve spolupráci se zaměstnavateli, upozorňovat na zrychlující se proces technologických změn, jejich dopadů na trh práce a následných důsledků pro zaměstnance, ale i zaměstnavatele. ČMKOS chce být stále relevantním a aktivním aktérem ve společnosti, a to jak na úrovni národní, tak i na úrovni mezinárodní, zejména evropské.

Z tohoto důvodu musí ČMKOS inovovat svou politiku a svou organizaci tak, aby odbory zůstaly v proměňující se společnosti stále ve hře a aby při tom využily všechny dostupné možnosti, zkušenosti a dobré praxe od zahraničních partnerů.

Proto i tento „Sborník“ ve svém obsahu nabízí pohledy expertů z několika zemí EU na problematiku a současný stav a vývoj trhu práce s vazbou na odměňování a konvergenci mezd, a dále popisuje podíl odborů a dopady covidové krize na vedení sociálního dialogu a na výsledky konkrétního kolektivního vyjednávání s vazbou na mzdy, na jejich pokles, stagnaci anebo růst. V druhé části poukazuje na nutnost dalšího rozvoje celoživotního učení, jako činnosti, která bude výrazně a možná i jako jediná napomáhat k postavení každého z nás na budoucím trhu práce.
 
Do „Sborníku“ byly zařazeny a editovány vybrané příspěvky zahraničních autorů. Všechny příspěvky zahraničních autorů jsou v plném znění a v českém jazyce k dispozici na ČMKOS, Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost,
Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
 

Tento sborník byl zpracován v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Přílohy: