• Zveřejněno: 20.04.2022
Celospolečenský on-line průzkum "Dopady Covid19 na realizaci projektu SOCIÁLNÍ DIALOG A SPOLEČNOST 4.0 a jeho výstupy“ ke stažení ve formátu .pdf.
 
 
Tento průzkum byl zpracován v rámci projektu „Sociální dialog a Společnost 4.0“, Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010266, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 
Přílohy: