• Zveřejněno: 04.02.2021
Cílem analýzy SWOT je vyhodnotit změny na trhu práce v období 4. průmyslové revoluce z pohledu zaměstnanců a identifikovat klíčové aspekty související s novou rolí zaměstnanců, na kterou musí nezbytně reagovat i sociální dialog. Nová role zaměstnanců je sledována z několika vzájemně úzce propojených hledisek. Zásadní pozornost se týká:
A. budoucnosti práce, a to především charakteru a obsahu práce či zaměstnatelnosti jednotlivců;
B. vlivu digitalizace a automatizace na intenzitu práce a flexibilitu;
C. vazby na úroveň odměňování, a s tím související problematiky nízkovýdělkových zaměstnanců;
D. problematiky vzdělávání a kvalifikací.


Přílohy: