• Zveřejněno: 21.04.2020
  • Autor: ČMKOS
SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ - Sbírka rozhodnutí Výboru pro svobodu sdružování, 6. vydání (2018)
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRÁCE, ŽENEVA

Vydala ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Vydání I., Praha 2020

Originální znění tohoto díla bylo publikováno Mezinárodním úřadem práce, Ženeva,
pod názvem „Freedom of Association. Compilation of decisions of the Freedom
of Association Committee”, Sixth edition (2018).

Copyright © 2018 Mezinárodní organizace práce.

Český překlad copyright © 2020 ČMKOS.
Přeloženo a reprodukováno na základě povolení.
Přílohy: