Název projektu
320a – Úhrada nákladů činností ČMKOS na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů na celostátní, krajské a podnikové úrovni v roce 2017 týkajících se důležitých zájmů pracujících s vazbou na dopady Iniciativy průmyslu 4.0 a digitalizace práce na pracovní právo a zaměstnanost

Zkrácený název: § 320a – Průmysl, vzdělání, práce, společnost 4.0

Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017

Cíl projektu
V souladu s názvem projektu budou činnosti ČMKOS v roce 2017 kooperovat s ustanovením § 320a zákoníku práce na podporu vzájemných jednání sociálních partnerů (odborových organizací a organizací zaměstnavatelů) na celostátní, odvětvové, krajské a podnikové úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících. V roce 2017 budou tyto činnosti rozvíjet především sociální dialog směřující ke kvantifikaci dopadů změn způsobených postupným zaváděním Průmyslu 4.0 na trh práce a jeho strukturu v oblasti kvalifikací a v oblasti dalších charakteristik pracovní síly.