• Zveřejněno: 26.10.2017

V příloze interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv ve znění, které bylo dne 20. října dohodnuto na zasedání Výboru stálých zástupců s ohledem na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele konající se dne 23. října 2017.

Přílohy: