• Zveřejněno: 22.05.2019

Hloubkové rozhovory na konci projektu jsou sondou do aktuálního stavu sociálního dialogu v ČR v konečné fázi projektu po 2 letech od předchozího šetření. Cílem bylo porovnat a vyhodnotit změny. Realizace hloubkových rozhovorů v druhém kole byla od prosince 2018 do února 2019.

Respondenty šetření jsou:

a) na národní úrovni: Svaz průmyslu ČR a ČMKOS

b) na odvětvové úrovni: Sdružení automobilového průmyslu, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz chemického průmyslu, Elektrotechnická asociace ČR, OS skla, keramiky a porcelánu, OS KOVO, OS STAVBA, OS ECHO

c) na regionální úrovni: Regionální experti v krajích, zástupci Regionálních rad odborových svazů v krajích.

Přílohy: