• Zveřejněno: 01.01.2016NÁZEV PROJEKTU

Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života.

Zkrácený název: Zkracování pracovní doby

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001831

Partner projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR – SP ČR

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu České republikyCÍL PROJEKTU 

Ukázat cestu, jak dosáhnout prostřednictvím využívání efektivnějších flexibilních forem rozvržení pracovní doby a možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy. Ukázat, že toto může vzejít ze sociálního dialogu.

Analýzy práce přesčas ve vazbě na zkracování pracovní doby

Analýzy práce přesčas ve vazbě na zkracování pracovní doby. Tyto analýzy byly v rámci projektu a ve spolupráci s příslušnými členskými odborovými svazy zpracovány pro 5 vybraných odvětví:  dopravu, kovoprůmysl, textilní, oděvní a kožedělní průmysl, zdravotnictví a sociání péči a obchod

Sborník dobré praxe ze zahraničí

zpracovaný v rámci projektu ESF "Posilování kapacit sociálního dialogu v oblasti zavádění zkracování pracovní doby bez snížení mzdy a využívání flexibilních forem rozvržení pracovní doby ve vazbě na produktivitu práce, konkurenceschopnost a slaďování pracovního, osobního a rodinného života"