• Zveřejněno: 26.04.2021
Evropští sociální partneři, tj. BusinessEurope, CEEP, SMEunited a Evropská odborová konfederace, podepsaly v červnu 2021 rámcovou dohodu o digitalizaci, aby podpořili úspěšnou digitální transformaci evropské ekonomiky a zvládli její důsledky pro pracující a svět práce obecně.
Dohoda podporuje úspěšnou integraci digitálních technologií na pracovišti, investice do digitálních dovedností, aktualizaci dovedností a trvalou zaměstnatelnost pracovních sil. Dohoda umožňuje zaměstnavatelům a odborovým svazům partnerským postupem zavádět strategie digitální transformace lidsky orientovaným přístupem a to na národní, odvětvové a podnikové úrovni. Dohoda zahrnuje způsoby připojování a odpojování prostřednictvím komunikačních prostředků a dodržování pravidel pracovní doby a vhodných opatření k zajištění dodržování předpisů.

Přílohy: