• Zveřejněno: 01.11.2019

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 547. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 30. – 31. října 2019

  • schválil 19 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma Podpora dialogu občanské společnosti se Spojeným královstvím po brexitu, které se zúčastnil Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit;
  • vyslechl prezentaci usnesení Příspěvek EHSV k pracovnímu programu Komise na rok 2020 a poté;
  • vedl diskusi na téma Kulturní vize pro Evropu, které se zúčastnili pan André Wilkens, ředitel Evropské kulturní nadace, pan Pier Luigi Sacco, poradce komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibora Navracsicse, pan Airan Berg, umělecký ředitel Festivalu regionů a paní Elke Kaschl-Mohni, ředitelka Goethova institutu v Bruselu

 

Schválená stanoviska

 

INT/885

Technologie blockchain a jednotný trh EU – další postup (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/887

Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka

 

ECO/496

Osvobození od DPH a spotřební daně v souvislosti s obranným úsilím

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie

 

SOC/618

Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v EU

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii

 

CCMI/169

Zajištění inkluzivního přechodu k digitalizovanému železničnímu sektoru

 

TEN/700

Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii

 

SOC/631

Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (změna) (kategorie C)

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

 

ECO/498

Roční analýza růstu na rok 2019 (dodatkové stanovisko)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě

 

 

ECO/497

Hospodářská politika eurozóny (2019)

(dodatkové stanovisko)

 

NAT/759

Konstruktivnější úloha občanské společnosti při provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (průzkumné stanovisko)

 

NAT/762

Zpráva Komise Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pokrok při provádění strategie EU v oblasti lesnictví „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“

 

NAT/770

Modrá bioekonomika (průzkumné stanovisko)

 

REX/517

Úloha politiky EU v oblasti obchodu a investic při zvyšování hospodářské výkonnosti EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/889-890

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021–2027: Podpora talentu a kapacity pro inovace v Evropě

 

Návrh nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském inovačním a technologickém institutu

 

SC/053

Při provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 nesmí být nikdo opomenut (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/775

Provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství

 

ECO/499

Evropský semestr – návštěvy v členských státech 2018–2019 (informační zpráva)

 

NAT/766

Hodnocení dopadu SZP na generační obměnu (informační zpráva)

 

Usnesení k zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií – EU by měla chránit svou důvěryhodnost a své geostrategické zájmy

 

Newsletter říjen 2019

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://www.eesc.europa.eu/cs nebo dmsearch.eesc.europa.eu