Projekt RHSD "Podpora sociálního dialogu ČMKOS"

Číslo projektu:              ČJ.2015/34405-5 stř. 348  

Zkrácený název:           Podpora sociálního dialogu

Gestor projektu:            MPSV ČR 

Předkladatel projektu:    Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

Realizace projektu:        1. 4. – 31. 12. 2015 

Informace o projektu:     stručný obsah projektu