• Zveřejněno: 30.10.2007
Ve výrobní hale přidělili mladistvou na kontrolu kvality výrobků. Na stanovišti byly dvě žačky, sedící proti sobě. Stanoviště bylo v místě, kde se lámal dopravník z vodorovné do šikmé polohy. Špatné výrobky vybíraly a házely je do připravených kontejnerů. Na místě, kde žačky seděli, měl dopravník náhon z elektromotoru převodem klínovými řemeny. Převod byl chráněný plechovým krytem, poměrně pevným, ale jen ze strany sedící obsluhy, z druhé strany, tedy od dopravníku výrobků kryt chyběl. Pracovaly nerušeně asi dvě hodiny, když se jedna z žaček podívala dozadu na procházející spolužáky, přitom se pootočila a levou rukou sklouzla z plechového krytu do prostoru řemenice, kde kryt nebyl. Klínové řemeny vzápětí zachytily a pohmoždily tři prsty na ruce. V nemocnici jí museli tyto prsty amputovat.
 
Příčina:
 
Organizace byla za úraz zodpovědná v celém rozsahu, protože sama vyrobila kryt na převod řemenic klínovými řemeny a ten byl neúplný. Tím byla porušeny vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 46 odst. 1, jakož i ČSN 83 2040, neboť kryt v prostoru možného dosahu pracovníka nechránil v plném rozsahu ruku mladistvé žačky.
 
2005
cmkos_import4