• Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovnice, která třicet let pracovala u vrtačky, dostala úkol vyvrtat do plechového mezikruží šest otvorů o stanoveném průměru. Protože šlo jen o dvacet kusů, nepoužíval se přípravek a každý kus se vrtal zvlášť na řadové stolní vrtačce. Pracovnice nepoužila správný vrták   a tak se stalo, že vyvrtané otvory neodpovídali rozteči vyznačené na výkresu. Tyto závady zjistila kontrola. Mistr vrátil práci pracovnici s tím, aby otvory zvětšila do stanoveného rozměru buď výstužníkem nebo výhrubníkem. Pracovnice použila výhrubník, který upnula do tzv. rychloupínací hlavy. Opravovaný kus položila na strojní svěrák, který přidržovala levou rukou. Pravou obsluhovala vrtačku. Když výhrubník najel do otvoru, zasekl se do plechu, ten se roztočil…
Následek: utržení tří prstů a několikanásobná otevřená zlomenina předloktí.
 
Příčina:
 
Obráběný předmět byl přidržován rukou a nebyl upnut do svěráku, ani upínkami a upínacími šrouby, ani nebyl zajištěn proti pootočení.
 
2005
cmkos_import4