• Zveřejněno: 30.10.2007
V jednom závodě si upravili soustruh, a to takovým způsobem, že místo upichování tyčového materiálu soustružnickým nožem používali k dělení matriálu rotující pilový kotouč. Do univerzálního sklíčidla a otočného hrotu koníka byla upnuta hřídel, na které byl upevněn pilový kotouč o průměru 160 mm. Řezaný materiál délky     2 m až 3 m, o průměru 5 mm až 8 mm byl uložen ve vodicí trubce na stojanu vedle stroje na straně koníka. V nožové hlavě byl namísto soustružnických nožů upevněn průvlek a doraz. Průvlek sloužil vlastně jako upínač materiálu a doraz umožňoval řezání stále stejných délek materiálu (40 mm až 80 mm).
Vlastní řezání se vykonávalo v těchto pracovních úkonech: spuštění vřetena soustruhu a tím i otáčení pilového kotouče, spuštění chladící kapaliny, ruční zasunutí materiálu přes průvlek až na doraz v nožové hlavě a konečně otáčením ruční kliky příčného suportu se materiál přisouval k pilovému kotouči do řezu. Uříznutý materiál padal do sběrné vany na třísky.
K vlastnímu úrazu pak došlo v době, kdy pracovník chtěl během chodu stroje (pilového kotouče) seřídit doraz. Přitom se mu levá ruka dostala do nebezpečného prostoru k rotujícímu pilovému kotouči, zuby pilového kotouče patrně zachytily konec rukávu pracovního oděvu a strhly ruku ke kotouči.
Následek úrazu: uříznutí ruky v zápěstí
 
Příčina:
 
-          úprava soustruhu na jiný způsob obrábění než je na soustruh obvyklý, přičemž nebyly současně řešeny otázky bezpečnosti práce (např. zakrytí pilového kotouče ochranným krytem)
-          manipulace v nebezpečném prostoru za chodu stroje
 
2006
cmkos_import4