Nedodržování předpisů k zajištění BOZP se nevyplácí

  • Zveřejněno: 15.11.2011

V inkriminovaný den pracoval postižený na sloupové vrtačce teprve počtvrté. Byl mu předveden způsob zapínání a vypínání stroje, způsob výměny nástrojů v rychloupínacím zařízení vrtačky, upínání obrobku v přípravku. Postižený byl ustrojen v pracovní kombinéze, přes kterou měl svetr. Obrábění obrobku se skládá z pěti operací /vrtání, vyhrubování, zahlubování, vystružování a srážení hran). V osudný okamžik postižený vyměňoval záhlubník za výstružník. Záhlubník uchopil do levé ruky a pravou rukou zvedl objímku rychloupínacího zařízení a zasunul nástroj. Rukávy svetru, který měl oblečen na kombinéze z toho důvodu, že se mu nevešel pod kombinézu, si často vyhrnoval, protože mu sklouzávaly. Ve chvíli, kdy uchopil záhlubník, se rukáv svetru na levé ruce svezl k zápěstí a po zasunutí nástroje a jeho uchycení do …

Vahadlová přeřezávací pila

  • Zveřejněno: 21.08.2008
Obsluha horní vahadlové přeřezávací pily měla za úkol příčně přeřezávat hranoly smrkového dřeva na špalíky k výrobě palet. Hranoly do pracovního prostoru byly posouvány ručně. Pila byla opatřena jednodílným horním kratem, obsluha používala pracovní rukavice. Při vkládání asi 40 cm dlouhého zbytku hranolu zachytila nekrytá spodní část rotujícího pilového kotouče rukavici obsluhy, její pravá ruka byla stržena pod pilu a došlo k vážnému úrazu – amputaci ruky v předloktí.
 
Příčiny:
 
Zaměstnavatel nevybavil pilu dvojdílným ochranným krytem. Zaměstnanec pochybil tím, že použil pracovní rukavice a pro vkládání krátkého kusu nepoužil vhodnou pracovní pomůcku.
cmkos_import4

Ocelová nádrž

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Byla prováděna oprava uzavřené ocelové nádrže s obsahem 15 m³ doplněné lopatkovým míchadlem. Svářečskými pracemi byli pověřeni dva zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Vzhledem k malému prostoru se měli při svařování střídat. V kritickém okamžiku byl jeden z nich v nádrži sám a v důsledku nadýchání se plynných zplodin ztratil vědomí se zástavou dýchání. Jen díky rychlé zdravotní pomoci nedošlo k nejhoršímu, ale i přesto lékařská zpráva konstatovala těžkou intoxikaci nebezpečnými plynnými zplodinami s trvalou újmou na zdraví.
 
Příčina:
 
Nepřidělení OOPP, nesprávná organizace práce. Organizace dala příkaz k provedení svářečských prací v uzavřené ocelové nádrži bez vyprázdnění nádrží a zajištění plynných škodlivin a vhánění čistého vzduchu do oblasti dýchací zóny svářečů, přidělení potřebných OOPP, jako je dálko…

Výrobky

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Ve výrobní hale přidělili mladistvou na kontrolu kvality výrobků. Na stanovišti byly dvě žačky, sedící proti sobě. Stanoviště bylo v místě, kde se lámal dopravník z vodorovné do šikmé polohy. Špatné výrobky vybíraly a házely je do připravených kontejnerů. Na místě, kde žačky seděli, měl dopravník náhon z elektromotoru převodem klínovými řemeny. Převod byl chráněný plechovým krytem, poměrně pevným, ale jen ze strany sedící obsluhy, z druhé strany, tedy od dopravníku výrobků kryt chyběl. Pracovaly nerušeně asi dvě hodiny, když se jedna z žaček podívala dozadu na procházející spolužáky, přitom se pootočila a levou rukou sklouzla z plechového krytu do prostoru řemenice, kde kryt nebyl. Klínové řemeny vzápětí zachytily a pohmoždily tři prsty na ruce. V nemocnici jí museli tyto prsty amputovat.
 
Příčina:
 
Organizace …

Soustruh

  • Zveřejněno: 30.10.2007
V jednom závodě si upravili soustruh, a to takovým způsobem, že místo upichování tyčového materiálu soustružnickým nožem používali k dělení matriálu rotující pilový kotouč. Do univerzálního sklíčidla a otočného hrotu koníka byla upnuta hřídel, na které byl upevněn pilový kotouč o průměru 160 mm. Řezaný materiál délky     2 m až 3 m, o průměru 5 mm až 8 mm byl uložen ve vodicí trubce na stojanu vedle stroje na straně koníka. V nožové hlavě byl namísto soustružnických nožů upevněn průvlek a doraz. Průvlek sloužil vlastně jako upínač materiálu a doraz umožňoval řezání stále stejných délek materiálu (40 mm až 80 mm).
Vlastní řezání se vykonávalo v těchto pracovních úkonech: spuštění vřetena soustruhu a tím i otáčení pilového kotouče, spuštění chladící kapaliny, ruční zasunutí materiálu přes průvlek až na doraz v n…

Fréza

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovnici přidělili práci na horizontální frézy. I když to byla jednoduchá práce, obsluha stroje ji způsobovala problémy. Frézovala dvojdrážky do hlavy válce motocyklu. V oboru obrábění kovů vyučená nebyla. Během práce na fréze se ji několikrát ucpával přívod řezné kapaliny, ale seřizovač, který ji se strojem seznámil, poruchu vždy odstranil. Postupně si doplňovala řeznou kapalinu do chladícího systému sama, přičemž měla na rukách rukavice. Když se jí opět zastavil přívod řezné kapaliny a chlazení se kazilo, nechtěla už obtěžovat seřizovače a chtěla si pomoci sama. Přitom ji fréza zachytila rukavici a navíjela pravou ruku…Ruku ji museli amputovat do výše ramena.
 
Příčina:
 
Horizontální fréza neměla prostor obrábění dostatečně chráněný, stroj neměl kryt, který by zamezil přístupu do jeho nebezpečného pracovního…