• Zveřejněno: 15.11.2011

Na podlaze 2. NP probíhala pokládka vyrovnávací betonové vrstvy na osazených stropních panelech. Při této činnosti se pracovníci přiblížili ke „hromádce“ dřevěných prokladků. Postižený se proto rozhodl tyto vyhodit ven ze stavby. Aby se přesvědčil, že prokladky neshodí na zaměstnance pracující u míchačky a výtahu, přistoupil až na okraj obvodové zdi. V tomto místě se však nacházela patřičně nevytuhlá vrstva betonu, na které postižený uklouzl a ztratil rovnováhu. Následkem toho skočil ven ze stavby na okolní písčitý terén, který byl však důsledkem mrazivého počasí značně tvrdý. Po dopadu zjistil bolest na chodidlech. Později se ukázalo, že se jedná o zlomeniny patních kostí.

 
Příčina úrazu: Chybějící ochranné zařízení stavby
 
Zaměstnavatel jako dodavatel stavebních prací porušil zákoník práce tím, že nepřijal žádná technická ani organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky na pracovišti – podlaze 2. NP přístavby budovy ve výšce větší než 1,5 m (4,10 m) nad okolní úrovní směřující k tomu, aby volné okraje stavby byly zajištěny konstrukcí ochrany proti pádu osob z výšky dle požadavků § 3 odst. 1 písm. b) přílohy část I. bod 2 NV č. 362/2005 Sb.
 
 
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
cmkos_import4