• Zveřejněno: 30.10.2007
Byla prováděna oprava uzavřené ocelové nádrže s obsahem 15 m³ doplněné lopatkovým míchadlem. Svářečskými pracemi byli pověřeni dva zaměstnanci s předepsanou kvalifikací. Vzhledem k malému prostoru se měli při svařování střídat. V kritickém okamžiku byl jeden z nich v nádrži sám a v důsledku nadýchání se plynných zplodin ztratil vědomí se zástavou dýchání. Jen díky rychlé zdravotní pomoci nedošlo k nejhoršímu, ale i přesto lékařská zpráva konstatovala těžkou intoxikaci nebezpečnými plynnými zplodinami s trvalou újmou na zdraví.
 
Příčina:
 
Nepřidělení OOPP, nesprávná organizace práce. Organizace dala příkaz k provedení svářečských prací v uzavřené ocelové nádrži bez vyprázdnění nádrží a zajištění plynných škodlivin a vhánění čistého vzduchu do oblasti dýchací zóny svářečů, přidělení potřebných OOPP, jako je dálkový dýchací přístroj, zabezpečovací lano pro případ mimořádných událostí a bez trvalého zabezpečení dohledu jinými zaměstnanci. Dále organizace prokazatelným způsobem neseznámila zaměstnance s riziky prováděné práce, nevypracování analýzy rizik, poznání nebezpečí a neexistence směrnice pro poskytování OOPP, nevypracování příkazu ke svařování a na svařování v podmínkách uzavřených nádob.
 

2005

cmkos_import4