• Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovnici přidělili práci na horizontální frézy. I když to byla jednoduchá práce, obsluha stroje ji způsobovala problémy. Frézovala dvojdrážky do hlavy válce motocyklu. V oboru obrábění kovů vyučená nebyla. Během práce na fréze se ji několikrát ucpával přívod řezné kapaliny, ale seřizovač, který ji se strojem seznámil, poruchu vždy odstranil. Postupně si doplňovala řeznou kapalinu do chladícího systému sama, přičemž měla na rukách rukavice. Když se jí opět zastavil přívod řezné kapaliny a chlazení se kazilo, nechtěla už obtěžovat seřizovače a chtěla si pomoci sama. Přitom ji fréza zachytila rukavici a navíjela pravou ruku…Ruku ji museli amputovat do výše ramena.
 
Příčina:
 
Horizontální fréza neměla prostor obrábění dostatečně chráněný, stroj neměl kryt, který by zamezil přístupu do jeho nebezpečného pracovního prostoru, technický postup frézování drážek na hlavě válce na horizontální fréze neobsahoval faktory bezpečnosti práce v konkrétních pracovních podmínkách.
 
Postižená porušila předpisy v tom, že použila rukavice při obsluze stroje, který byl v chodu, o čemž byla prokazatelně poučená…

 

2005

cmkos_import4