• Zveřejněno: 15.11.2011

Pracovníci měli za úkol vyrobit a na místě smontovat mostní konstrukci pro chodce nad železničními kolejemi. Konstrukci kvůli dopravě zhotovili po částech v dílně a přímo na místě ji pak čtyři pracovníci svařovali v celek. Svary bylo nutné obrousit, a proto použili rychloběžnou elektrickou brusku Bosch typ PWS 18-230 J o příkonu 1800 W. Když brousili, měli k dispozici brusný kotouč o průměru 200 mm. Brusné kotouče si vyměňoval každý pracovník sám, protože na to měl potřebnou kvalifikaci. Po obroušení spodních svarů si pracovník přistavil žebřík, ze kterého obrušoval konstrukci. Asi po dvou minutách, právě když ve vzdálenosti asi tři metry přecházel další spolupracovník, se brusný kotouč roztrhl. Jeden z jeho roztříštěných úlomků ho zasáhl do stehna pravé nohy a způsobil mu a přesekl mu tepnu.

 
 
Firma neprovedla požadované technické a organizační opatření, a to ve smyslu vyhl. Č. 48/1982 Sb., § 61 odst. 5, ve znění p.p., v návaznosti na technické normy, jakož i návodu k obsluze od výrobce brusek, který stanovuje, že v blízkosti pracoviště s bruskou se nesmí nikdo zdržovat, ani přecházet.
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
cmkos_import4