• Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený zaměstnanec provedl měření hodnoty pH bazénu, a protože bylo nutné tuto hodnotu upravit, odešel do strojovny k plastovému barelu s kyselinou sírovou. Z tohoto barelu odčerpal pomocí ruční pumpičky 5 litrů kyseliny do plastové nádoby se šroubovaným uzávěrem a s tou se vydal k bazénu. Při stoupání do schodů pravděpodobně uhodil nádobou o schod, přičemž došlo k vystříknutí kyseliny na jeho pravou ruku. Plastová nádoba byla nalezena bez viditelných známek poškození, jejíž uzávěr ležel pod schody ve vzdálenosti cca 1,2 m také nepoškozen. Lze předpokládat, že nádoba nebyla řádně uzavřena, resp. Její uzávěr byl na hrdle pouze položen, popř. našroubován na hrdlo nádoby přes závit, čímž došlo v okamžiku nárazu k jeho uvolnění. Po potřísnění utíkal postižený do sprchy a následně se sám odebral k lékaři. Důsledkem vylití kyseliny bylo popálení pravé ruky zaměstnance.

Příčinou bylo nedodržení zásad bezpečnostního listu kyseliny sírové, který stanovuje, že se musí pracovník chránit kyselinovzdorným oblekem, gumovými holínkami, gumovými rukavicemi a ochranným štítem. Toto oblečení ještě doplnit gumovou zástěrou.
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
cmkos_import4