• Zveřejněno: 30.10.2007
Dva pracovníci převáželi náklad 32 zrcadel umístěných v „L“ stojanu uloženém na paletě. Třímilimetrové tabule o rozměrech 3200 x 1550 mm nebyly ale ve stojanu upevněny zajišťovacími sponami. V kritickém okamžiku při pojíždění po podlaze ve výrobně zrcadel naložený vozík vjel do výmolu, čímž se narušila stabilita převáženého břemene. Tabule zrcadel se začaly naklánět. Jeden z pracovníků ve snaze zabránit jejich pádu skočil pod ně a chtěl je vrátit zpět do stojanu. Vahou padajícího skla (asi 1250 kg) byl však přiražen na betonovou podlahu a přes okamžitě poskytnutou první pomoc ještě téhož dne zemřel.
 
Příčina:
 
Vysoko a labilně položené těžiště přemísťovaných tabulí zrcadel, které navíc nebyly řádně zajištěny ve stojanu uloženém na přepravní paletě, přičemž vlastní těžiště bylo patrně ještě vychýleno z podélné osy vozíku. K manipulaci byl použit nevhodný prostředek, který byl navíc při běžných manipulacích přetěžován. Dále neodpovídající technický stav podlah, na kterých se manipulace prováděla.
 
2005
cmkos_import4