• Zveřejněno: 30.10.2007
Zaměstnanec pracoval jako předák v opravně vrtné techniky. Postižený uvedl do provozu a používal vzduchovou úhlovou brusku spolu s elastickým kotoučem o vnějším průměru 300 mm. Bruska byla zaměstnancem upravena tak, že bylo vyřazeno její ruční spouštění, odstraněný kryt kotouče a přišroubována jedním šroubem M 8 na regálové zařízení dílny. Po spuštění brusky došlo k roztržení brusného kotouče na tři kusy (provozní otáčky kotouče byly překročeny 6,6x) a zasažení pracovníka částicemi brusného kotouče do prsou a do spodní čelisti. Pracovník na následky zranění po několika minutách zemřel.
 
Příčina:
Porušení pracovní kázně v tom, že postižený provozoval zařízení - brusku s kotoučem bez ochranného krytu, které podle provozního řádu dílny nebyly určeny k používání a pracoval v rozporu s technickými podmínkami zařízení a provozním řádem dílny - opravny vrtné techniky a se zařízením, které mu nebylo k práci v dané směně určeno. K smrtelnému úrazu navíc došlo vlivem svévolného jednání postiženého, kdy vybočil z plnění svých pracovních úkolů.       
Šetřením bylo zjištěno, že bruska byla postiženým používána již delší dobu před uvedeným úrazem a organizace nezajistila kontroly tak, aby zamezila uvedení zařízení do chodu v souladu s prostředím a podmínkami pro které bylo určeno. Kontroly technickým dozorem nebyly prováděny v dostatečném rozsahu a bez zápisů o provedené kontrole a případných opatřeních ze strany zodpovědného technika.
 
2006
cmkos_import4