• Zveřejněno: 20.08.2008
Vysokozdvižným vozíkem Desta řidič s pomocníkem nakládali na vozidlo balíky prostých palet. Jednotlivé balíky se skládaly až z 35 kusů prostých palet, které byly přepáskovány. Při nakládání čtvrtého balíku se na vysokozdvižném vozíku, přijíždějícím k ložné ploše nákladního automobilu, projevila nestabilita břemene uloženého na nosných vidlicích. Balík palet se po zvednutí do výše ložné plochy vozidla (tj. asi 1200 mm) začal kácet na pravou stranu. Pomocník se z pravé strany přiblížil a snažil se náklad pomocí dřevěné tyče zachytit. Když řidič vozíku viděl počínání svého pomocníka, hlasitě ho varoval. Pomocník ale včas nereagoval a padající balík ho zasáhl a způsobil mu úraz, na jehož následky pátý den zemřel.
 
 
Příčina:
 
  • břemeno nebylo na vozíku stejnoměrně rozloženo, a to jak v podélném, tak i příčném směru,
  • výška stohu přesáhla povolenou hodnotu zhruba o 550 mm,
  • řidič musí obsluhovat vozík tak, aby neohrozil bezpečnost ostatních pracovníků,
  • zaměstnavatel trpěl pracovní postup, který nebyl v souladu s požadavky předpisů.
cmkos_import4