• Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovnice měla za úkol na revolverovém soustruhu obrábět tyče o maximální délce 50 cm. Avšak jednoho dne si připravila tyče o délce 100 cm. Spolupracovnice ji upozornila, že tyče, které si připravila na obrábění jsou příliš dlouhé. Pracovnice však na toto upozornění nedbala, tyče o délce 982 mm do soustruhu upevnila, uvedla jej do chodu, aniž vyčnívající tyče zajistila ochranným zařízením (krytem). Netrvalo dlouho a vyčnívající tyč o délce 48,2 cm zasáhla pracovnici do hlavy. Na vedlejším stroji pracující učeň uslyšel podivný zvuk, otočil se a uviděl pracovnici ležet na zádech. Krvácela z obličeje. Spolupracovníci jí poskytli první pomoc. Později, po převozu do nemocnice, na následky zranění zemřela.
 
Příčina:
 
Organizace porušila vyhlášku č. 48/1982 Sb., § 3, ve znění p. p. tím, že postup stanovený pro pracovní operaci neurčuje maximální rozměr obráběné tyče, ani jiné požadavky k zajištění bezpečnosti práce obsluhy stroje.
Revolverový soustruh RM 25 není technicky uzpůsoben k montáži ochranného zařízení pro tyčový materiál vyčnívající z vřetene stroje. Bylo zde proto na místě žádat po pracovnici, aby obráběla tyče o maximální délce 50 cm.
Postižená pracovnice nedodržela též maximální otáčky 1800 ot./min. a zvolila otáčky podstatně vyšší, tedy 2240 ot./min., což vedlo k ulomení nezajištěné tyče. Podle technické dokumentace měla pracovnice hodinu na přípravu materiálu, tedy krácení materiálu.
 
2005
cmkos_import4