• Zveřejněno: 30.10.2007
V sobotu v dopoledních hodinách potřebovala nájemkyně hostince – podnikající fyzická osoba spolu se svým synem, rovněž podnikající fyzickou osobou, vyskladnit ze sklepa pronajatého hostince dva plné pivní sudy a přemístit je do jiné restaurace. Vyskladňování – vynášení sudů bylo prováděno ručně. Při vynášení druhého sudu o objemu 50 l a hmotnosti cca 63 kg vystupovali oba společně o betonovém schodišti ze sklepa, přičemž nesli uvedený sud. Jednalo se o schodiště široké 850 mm, s ramenem o devíti schodech, které na pravé straně ve směru výstupu bylo opatřeno záchytným madlem.
Syn šel po schodišti – přesněji řečeno couval jako první, přičemž držel sud za jeho přední část. Matka, která byla čelem ke směru výstupu, držela sud za jeho spodní část. V době, kdy se oba nacházeli s vynášeným sudem v horní části schodiště, ztratila postižená rovnováhu, zvrátila se směrem dozadu, načež padla zády na schodiště. Následně na postiženou dopadl ještě vynášený sud. Zranění bylo smrtelné, jednalo se o zlomeninu spodiny lebeční a žeber.
Z popisu úrazového děje lze již „vycítit“ značný stupeň nebezpečí popsané ruční manipulace, a to zejména s ohledem na omezenou možnost uchopení oblého sudu a jeho problematickém udržení při výstupu po schodišti. Pro dokreslení celé události lze dodat, že šetření tohoto úrazového děje byl na použitém schodišti navíc shledán poškozený schodišťový stupeň, což mohla být dokonce i jedna z dalších příčin vlastního úrazového děje.
 
Příčina:
 
Jako základní – rozhodující příčina popsaného úrazu byla stanovena nesprávná organizace práce – úraz v důsledku nepřiměřeně namáhavého úkonu. Provedené šetření pak odhalilo porušení zejména následujících předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
  1. Ustanovení § 134e odst. 1 písm. f) Zákoníku práce, podle kterého je nutno tak organizovat práci a stanovit pracovní postupy, aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která vytváří možnost poškození zdraví.
  2. Ustanovení § 8 odst. 2 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění, podle kterého musí být ruční manipulace s břemeny omezována, přičemž při nezbytnosti ruční manipulace musí být učiněna vhodná organizační opatření       a použity vhodné mechanizační prostředky k omezení rizik při prováděné ruční manipulaci.
 K celému případu je ve vazbě na citované porušení bezpečnostních předpisů třeba ještě dodat, že ve sklepě uvedeného hostince byl v době úrazu zabudován článkový dopravník, určený právě k dopravě sudů, který ale nebyl použit.
 
2005
cmkos_import4