• Zveřejněno: 21.08.2008
Mladistvý prováděl na základě ústní dohody pro podnikající fyzickou osobu natěračské práce starého oplechování střešní krytiny. Vlastní práci prováděl přímo ze střechy ve výšce 8 m nad chodníkem. Pracoviště v této výšce nebylo zajištěno proti pádu kolektivním zajištěním (lešení, záchytná konstrukce), ani pracovník nebyl chráněn použitím osobního ochranného zajištění pro práce ve výškách. Postižený prováděl natěračské práce tak, že stál rozkročmo na připevněných okapových hácích, které byly od sebe vzdáleny 90 cm. V kritickém okamžiku došlo k vytržení jednoho okapového háku a k následnému pádu postiženého z výšky 8 m na dlažbu chodníku. Na následky pádu později zemřel.
 
Příčiny:
 
Příčinou úrazu byla skutečnost, že podnikající fyzická osoba pověřila mladistvého vysoce rizikovou prací ve výšce s nebezpečím pádu, nezajistila mladistvému kolektivní ochranu proti pádu z výšky a že mladistvý zaměstnanec nebyl chráněn proti pádu ze střešního pláště na volných okrajích ani proti sklouznutí z plochy střechy.
cmkos_import4