• Zveřejněno: 15.11.2011

Filtratér požádal pracovníky směnové údržby o výměnu poškozeného ventilu na parafince. Během demontáže poškozeného ventilu se údržbářům posunula příruba i s potrubím a při tom vypadlo několik matic na podlahu prvého podlaží, kde stáli provozní pracovníci. Matice zdvihli a podali je údržbářům. Při montáži nové armatury údržbáři zjistili, že jim chybí ještě jedna matice. Postižený ji začal hledat na podlaze, vedle filtru u přepadového potrubí, kde je betonová podlaha v části montážního otvoru nahrazena čtyřmi krycími plechy. Při hledání matice v prostoru mimo běžně používaný komunikační prostor se jeden z plechů překlopil a postižený se propadl do hloubky asi 6 metrů. Při pádu spadl nejprve na nádobu, a potom na dlaždicovou podlahu přízemí. Postižený na následky pádu zemřel.

 
Zaměstnavatel používal špatně uložený poklop na montážním otvoru, čímž bylo porušeno nařízení vlády č. 101/2005 Sb. příl. 3.3.6., kde je uvedeno, že poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou.
 
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
cmkos_import4