Dřevěná bedna

  • Zveřejněno: 30.10.2007
V kritický den měla postižená zaměstnankyně na svém trvalém pracovišti ve skladu hotových výrobků balit předměty do dřevěné bedny. Jednalo se o bednu o rozměrech 1110 x 840 x 200 mm, která byla při balení uložena podélně na dřevěné podložce o rozměrech 250 x 220 x 200 mm. Po naplnění bedny v pořadí první na směně ji postižená uzavřela dřevěným víkem. Po tomto úkonu naplněnou bednu o hmotnosti 140 kg „kantováním“ přemísťovala do vzdálenosti cca 4m. V průběhu přemísťování zachytila okrajem bedny o stoh hotových výrobků. Náraz způsobil pád přemísťované bedny do vodorovné polohy na dřevěnou podlahu. Při zvedání bedny do svislé polohy pocítila postižená zaměstnankyně bolest pod kolenem levé nohy – zvedání již nedokončila. Po převozu do nemocnice druhý den zemřela na embolii.
 
Příčina:
 
Příčinou úrazu bylo mj. nedodr…

Zrcadla

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Dva pracovníci převáželi náklad 32 zrcadel umístěných v „L“ stojanu uloženém na paletě. Třímilimetrové tabule o rozměrech 3200 x 1550 mm nebyly ale ve stojanu upevněny zajišťovacími sponami. V kritickém okamžiku při pojíždění po podlaze ve výrobně zrcadel naložený vozík vjel do výmolu, čímž se narušila stabilita převáženého břemene. Tabule zrcadel se začaly naklánět. Jeden z pracovníků ve snaze zabránit jejich pádu skočil pod ně a chtěl je vrátit zpět do stojanu. Vahou padajícího skla (asi 1250 kg) byl však přiražen na betonovou podlahu a přes okamžitě poskytnutou první pomoc ještě téhož dne zemřel.
 
Příčina:
 
Vysoko a labilně položené těžiště přemísťovaných tabulí zrcadel, které navíc nebyly řádně zajištěny ve stojanu uloženém na přepravní paletě, přičemž vlastní těžiště bylo patrně ještě vychýleno z podélné o…

Potrubí

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Poruchu potrubí výluhové nádrže šli odstraňovat směnový mistr a údržbář. Když mistr přešel přechodovou lávkou mezi nádržemi a vystoupil na ocelový žebřík zabudovaný na nádrži, zavolal na něho údržbář a chtěl od něho, aby mu podržel tašku s nářadím. Při podávání tašky stál údržbář na přechodové roštové lávce. Jeden díl lávky, používané od roku 1979, se pod váhou údržbáře uvolnil a ten přepadl do hloubky sedmi metrů na dlažbu. Při pádu utrpěl těžká zranění, na jejichž následky po devíti dnech zemřel.
 
Příčina:
 
Nepříznivý stav přechodové lávky, jejíž nosnost byla snížena korozí vlivem agresivního prostředí výluhových nádrží.
Organizace nekontrolovala stav technické prevence a neodstraňovala závady.
 
2005
cmkos_import4

Bruska

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovník odešel z velína do dílny. Pokoušel se tu oddělit (odříznout) ocelové šrouby (4 ks) na olejovém chladiči složeném z měděných trubek. Práce, kterou pracovník prováděl byla zcela nežádoucí a tudíž nepovolená. Odřezávání šroubů prováděl pracovník svojí soukromou elektrickou úhlovou bruskou Natec, typ EBU 18-E2, na které byl upevněn brusný kotouč o průměru 300 mm s upínacím otvorem        o průměru 30mm. Na brusce ovšem chyběl ochranný kryt kotouče. Při práci se roztrhl kotouč tak nešťastně, že jeho část zasáhla pracovníka do levé nohy. Úlomek brusného kotouče se mu zasekl do levého stehna. Pracovník později na vykrvácení, i přes poskytnutou lékařskou pomoc, zemřel.
 
Příčina:
 
V době úrazu se bruska používala bez ochranného krytu brusného kotouče. Na tuto brusku lze použít brousící kotouč o maximálním prů…

Vzduchová bruska

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Zaměstnanec pracoval jako předák v opravně vrtné techniky. Postižený uvedl do provozu a používal vzduchovou úhlovou brusku spolu s elastickým kotoučem o vnějším průměru 300 mm. Bruska byla zaměstnancem upravena tak, že bylo vyřazeno její ruční spouštění, odstraněný kryt kotouče a přišroubována jedním šroubem M 8 na regálové zařízení dílny. Po spuštění brusky došlo k roztržení brusného kotouče na tři kusy (provozní otáčky kotouče byly překročeny 6,6x) a zasažení pracovníka částicemi brusného kotouče do prsou a do spodní čelisti. Pracovník na následky zranění po několika minutách zemřel.
 
Příčina:
Porušení pracovní kázně v tom, že postižený provozoval zařízení - brusku s kotoučem bez ochranného krytu, které podle provozního řádu dílny nebyly určeny k používání a pracoval v rozporu s technickými podmínkami zařízení…

Elektrický proud

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Zaměstnanec byl přidělen jako pomocný pracovník ke skupině pracovníků, která vrtala do fasády železobetonové budovy otvory pro hmoždinky. K práci skupina používala elektrickou ruční vrtačku připojenou pomocí 4 prodlužovacích přívodů do staveništního rozvaděče vzdáleného asi 65 m. Zásuvka byla chráněná proudovým chráničem. Na nejvzdálenější místo soustava prodlužovacích šňůr nestačila. Postižený si proto vypůjčil od další firmy na stavbě prodlužovaní šňůru o délce 18 m, která byla dvoužilová a zásuvka byla připojena jako k pevné instalaci, tj. jedna žíla na kolík a nulovou zdířku. Nebyl to však nulový vodič, ale fáze. Při manipulaci s vrtačkou po připojení do zásuvky utrpěl pracovník úraz elektrickým proudem, a to dotykem s neživou částí, která byla pod napětím. Postižený na následek úrazu po převozu do nemoc…