Přemísťování břemene jeřábem

  • Zveřejněno: 20.08.2008
Dva zaměstnanci dostali za úkol přemístit kus vazníku z jednoho roštu na druhý pomocí řetězů, které zůstaly ležet svázány na svařenci odstaveném ve střední uličce první lodi haly z odpolední směny předchozího dne. Jeřábník najel s mostovým jeřábem nad svařenec. Zaměstnanec směrem od kabiny jeřábu odepnul hák vázacího řetězu a zavěsil oko na dvojhák jeřábu. Jeřábník uvedl na pokyn vazače dvojhák s řetězem, nato se svařenec převrátil a přimáčknul zaměstnance na protější straně. Po jeho vyproštění a po částečném přizvednutí svařence byl pod ním nalezen další zaměstnanec, který v inkriminované chvíli místem náhodně procházel. Důsledkem byl těžký pracovní úraz prvního zaměstnance a smrtelný pracovní úraz dalšího, náhodně procházejícího zaměstnance.
 
Příčina:
 
Příčinou uvedených úrazů bylo použití zakázanýc…

Alkohol je špatný rádce

  • Zveřejněno: 19.08.2008
Po průchodu štolou k nouzovému východu si předák pracovní čety povšiml, že o stěnu štoly jsou opřeny 2 skleněné tabule, z nichž jedna přesahovala asi 200 mm přes roh průchozího profilu komunikace. Jednalo se o tabule o rozměrech 1500 mm x 2000 mm x 6 mm. V rámci vlastní iniciativy požádal své spoluzaměstnance o posunutí přečnívající tabule tak, aby tato byla kryta rohem příslušné komunikace. Pro uvažovanou manipulaci nebyly ale k dispozici odpovídající manipulační pomůcky, přičemž obě tabule stály navíc bez podložení přímo na betonové podlaze. S ohledem na popsanou situaci bylo rozhodnuto nejdříve tabule přizvednout a následně ji posunout. Při nadzvedávání skleněné tabule došlo z nezjištěných příčin k její destrukci a k zasažení jednoho z manipulujících pracovníků úlomkem skla z levé strany do krku. Následk…

Kovové sudy

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovník se z příkazu mistra neprodleně vypravil do skladu, kde mu byly vydány dva údajně prázdné kovové sudy. Odvalil si je k připravené svářecí soupravě a pustil se bez průtahů do práce. Nevšiml si, že jeden ze sudů, na němž chtěl odřezávat horní dno, je označen nepříliš zřetelným nápisem z karbolinového laku. Ve chvíli, kdy dno sudu začal plamenem autogenu odřezávat, došlo k ohlušujícímu výbuchu. Pracovník byl kovovým dnem zasažen, což pro něho mělo tragické následky.
 
Příčina:
 
Ze strany odpovědných pracovníků organizace byla porušena povinnost poučit pracovníka, kterému uloží práci se zvýšeným nebezpečím. Sudy se měly vypláchnout neutralizačním roztokem, nebo lze též do nádoby vhánět plyn, který prostředí uvnitř učiní nevýbušným (dusík, argon, oxid uhličitý). Potom bylo třeba naplnit sud vodou a udržova…

Propojovací potrubí

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Čtyřčlenná skupina pracovníků zhotovovala propojovací potrubí výměnného čerpadla. Bylo však delší, asi o jeden centimetr. Kvalifikovaný svářeč a zámečník se rozhodli tuto část trubky odřezat autogenem. Přenesli potrubí k vchodovým dveřím a začali trubku řezat. Když ji odřezali asi do poloviny, nastal silný výbuch v nádrži drenážních vod nacházející se na pravé straně od místa řezání, pod čerpací stanicí, která byla mimo provoz. Nádrž byla přikryta krytem z rýhovaného plechu. Výbuch kryt odhodil a hořící plyny zranily oba pracovníky. Zámečník utrpěl popáleniny 3. stupně na hlavě, krku, pravé horní končetině a na dolních končetinách v celkovém rozsahu 40 %. Na následky popálení pracovník později zemřel.
 
Příčina:
 
Místo výbuchu často zaplavovali průsaky spodních vod, které jsou v okolí stanice značně znečištěné c…

Tyče

  • Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovnice měla za úkol na revolverovém soustruhu obrábět tyče o maximální délce 50 cm. Avšak jednoho dne si připravila tyče o délce 100 cm. Spolupracovnice ji upozornila, že tyče, které si připravila na obrábění jsou příliš dlouhé. Pracovnice však na toto upozornění nedbala, tyče o délce 982 mm do soustruhu upevnila, uvedla jej do chodu, aniž vyčnívající tyče zajistila ochranným zařízením (krytem). Netrvalo dlouho a vyčnívající tyč o délce 48,2 cm zasáhla pracovnici do hlavy. Na vedlejším stroji pracující učeň uslyšel podivný zvuk, otočil se a uviděl pracovnici ležet na zádech. Krvácela z obličeje. Spolupracovníci jí poskytli první pomoc. Později, po převozu do nemocnice, na následky zranění zemřela.
 
Příčina:
 
Organizace porušila vyhlášku č. 48/1982 Sb., § 3, ve znění p. p. tím, že postup stanovený pro pracov…

Smrtelný úraz při vynášení sudu

  • Zveřejněno: 30.10.2007
V sobotu v dopoledních hodinách potřebovala nájemkyně hostince – podnikající fyzická osoba spolu se svým synem, rovněž podnikající fyzickou osobou, vyskladnit ze sklepa pronajatého hostince dva plné pivní sudy a přemístit je do jiné restaurace. Vyskladňování – vynášení sudů bylo prováděno ručně. Při vynášení druhého sudu o objemu 50 l a hmotnosti cca 63 kg vystupovali oba společně o betonovém schodišti ze sklepa, přičemž nesli uvedený sud. Jednalo se o schodiště široké 850 mm, s ramenem o devíti schodech, které na pravé straně ve směru výstupu bylo opatřeno záchytným madlem.
Syn šel po schodišti – přesněji řečeno couval jako první, přičemž držel sud za jeho přední část. Matka, která byla čelem ke směru výstupu, držela sud za jeho spodní část. V době, kdy se oba nacházeli s vynášeným sudem v horní části schodiš…