Kácení stromu

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Při kácení buku, který měl na pařezu průměr 60 cm, nebyla věnována náležitá péče provedení záseku. Byl mělký a vzhledem k nepravidelnému obvodu kmenu se silnými kořenovými náběhy, které nebyly odstraněny, byl udělán pouze na jedné straně kmenu. Také hlavní řez byl veden nízko, asi 1 cm pod úroveň záseku. Proto se strom rozštípl do výšky 4 m a štěpina vyletěla do výše. V okamžiku, kdy koruna spadla na zem, se zlom otřesem ukroutil a jeho oddenek spadl na pracovníka, který se snažil vyprostit z řezu sevřenou pilu, čímž se zdržel v ústupu. Pracovník na následky úrazu zemřel.

 
Chybami bylo – málo hluboký zásek, málo široký, špatně vedený hlavní řez a nepoužití kmenového spínače.
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
 
cmkos_import4

Několik chyb mělo za následek lidský život

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený po příjezdu na pracoviště skácel a postupně zpracoval 3 smrky. Čtvrtý smrk chtěl skácet kolem porostní stěny. Vyřízl zásek a při dořezávání hlavního řezu nasadil přetlačnou lopatku a snažil se její pomocí usměrnit kácený strom do zamýšleného směru pádu, což se mu nepovedlo, ani když dořízl nedořez. Tažný klín do řezu, příp. hydraulický klín na pracovišti neměl. Když uříznutý strom zůstal stát na pařezu, chtěl na něj skácet druhý smrk. Vyřízl zásek směrem na podříznutý strom, provedl stejným způsobem hlavní řez, ale kácený smrk mu začal svírat pilu, protože měl těžiště vychýlené proti zamýšlenému směru kácení a lopatkou nešel přetlačit. Proto vyndal pilu z řezu a odřízl nedořez ze směru od záseku, načež uříznutý smrk zůstal stát na pařezu opřený větvemi o korunu za ním stojícího s…

Brigádnice

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Zaměstnankyně – brigádnice měla za úkol mýt po malířích rámy dveří, hasicí přístroje, čelní plochy nástupišť výtahů a kabelové lišty. Byla vybavena, kromě úklidových prostředků, i skládacími ocelovými schůdky vysokými 135 cm se dvěma dřevěnými stupy a horní dřevěnou plošinkou pro umístění kbelíku. Zaměstnankyně dočistila prostor ve 3. patře a rozhodla se, že bude pokračovat v práci o patro níž. Přivolala si výtah, vstoupila do něho sama i se skládacími schůdky a chtěla sjet do nižšího patra. Při jízdě stála čelem k východu z kabiny a sklápěcí schůdky měla před sebou, pravděpodobně v rozevřeném stavu. Během jízdy došlo k posunu schůdků vpřed a k jejich zachycení spodní částí za spodní kovovou přepážku šachetních dveří. To způsobilo zvedání přepravovaných schůdků, za kterými stála zaměstn…

Demolice kotelny

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Bylo potřeba demontovat původní zauhlovací zařízení staré kotelny. Na tuto práci byl určen pracovník se skupinou pěti spolupracovníků. Rozpalovali autogenem dopravní pás na kusy (dlouhé asi jeden metr) a potom z výšky dvanáct metrů skládali autojeřábem do prostoru před kotelnou. V inkriminovaný den nebyl autojeřáb k dispozici. Pracovní skupina se rozhodla plnit úkol tak, že odpálené kusy shodí ručně. Dole budou další spolupracovníci zabezpečovat prostor. Palič odpálil tři kusy konstrukce dopravníkového pásu. První byl hladký, bez výčnělků, druhý byl členitý ve tvaru písmena U a vážil asi 55 kg, třetí kus měl tvar písmene L, vážil asi 40 kg a byly na něm výčnělky pásoviny. Při jeho shozu ho museli pracovníci v rukách rozhoupat, aby ho dostali přes okraj zdi a plynového potrubí. Po odpočítání kus materi…

Propadnutí střechou

  • Zveřejněno: 15.11.2011

Na stavbě skladu v areálu firmy byly započaty práce na demontáži střešního pláště pokrytého azbestocementovou vlnovkou a montáži střešního pláště z trapézových plechů. Postižený demontoval část pláště střechy cca ve vzdálenosti 7 m od štítové zdi v šířce cca 1 m, čímž si ověřil způsob demontáže. Poté se spolupracovníkem vystoupil po žebříku na střechu za účelem položit na střechu fošnu, která měla sloužit k „bezpečnému“ pohybu po střeše. Postižený z důvodů lepšího uchycení fošny postoupil od žebříku cca 3,5 m a propadl se azbestocementovou krytinou do prostoru skladu. Utrpěl vážná zranění hlavy neslučitelná se životem. A po převozu do nemocnice zemřel.
 
Porušení zaměstnavatele:
 
-          § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.
-          § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. – nepřijal technick…