• Zveřejněno: 30.10.2007
Čtyřčlenná skupina pracovníků zhotovovala propojovací potrubí výměnného čerpadla. Bylo však delší, asi o jeden centimetr. Kvalifikovaný svářeč a zámečník se rozhodli tuto část trubky odřezat autogenem. Přenesli potrubí k vchodovým dveřím a začali trubku řezat. Když ji odřezali asi do poloviny, nastal silný výbuch v nádrži drenážních vod nacházející se na pravé straně od místa řezání, pod čerpací stanicí, která byla mimo provoz. Nádrž byla přikryta krytem z rýhovaného plechu. Výbuch kryt odhodil a hořící plyny zranily oba pracovníky. Zámečník utrpěl popáleniny 3. stupně na hlavě, krku, pravé horní končetině a na dolních končetinách v celkovém rozsahu 40 %. Na následky popálení pracovník později zemřel.
 
Příčina:
 
Místo výbuchu často zaplavovali průsaky spodních vod, které jsou v okolí stanice značně znečištěné chemickými látkami. Organizace porušila právní předpisy BOZP tím, že písemné povolení ke svařování a řezání na místech se zvýšeným rizikem výbuchu a požáru nevydala, dále pak neprováděla kontroly svářečských prací.
 
2005
cmkos_import4