• Zveřejněno: 15.11.2011

Na stavbě skladu v areálu firmy byly započaty práce na demontáži střešního pláště pokrytého azbestocementovou vlnovkou a montáži střešního pláště z trapézových plechů. Postižený demontoval část pláště střechy cca ve vzdálenosti 7 m od štítové zdi v šířce cca 1 m, čímž si ověřil způsob demontáže. Poté se spolupracovníkem vystoupil po žebříku na střechu za účelem položit na střechu fošnu, která měla sloužit k „bezpečnému“ pohybu po střeše. Postižený z důvodů lepšího uchycení fošny postoupil od žebříku cca 3,5 m a propadl se azbestocementovou krytinou do prostoru skladu. Utrpěl vážná zranění hlavy neslučitelná se životem. A po převozu do nemocnice zemřel.
 
Porušení zaměstnavatele:
 
-          § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.
-          § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. – nepřijal technická a organizační opatření k zabránění propadnutí střešní konstrukcí zaměstnance, jak stanoví § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 362/2005 Sb. Neorganizoval práci při provádění prací na objektu skladu tak, aby zaměstnanci byli chráněni proti propadnutí střešní konstrukcí vhodně rozloženou pomocnou konstrukcí, což je v rozporu s přílohou kap. VI. Odst. 4) nařízení vlády 362/2005 Sb.
-          §104 odst. 1 a 5 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
cmkos_import4