• Zveřejněno: 20.08.2008
Dva zaměstnanci dostali za úkol přemístit kus vazníku z jednoho roštu na druhý pomocí řetězů, které zůstaly ležet svázány na svařenci odstaveném ve střední uličce první lodi haly z odpolední směny předchozího dne. Jeřábník najel s mostovým jeřábem nad svařenec. Zaměstnanec směrem od kabiny jeřábu odepnul hák vázacího řetězu a zavěsil oko na dvojhák jeřábu. Jeřábník uvedl na pokyn vazače dvojhák s řetězem, nato se svařenec převrátil a přimáčknul zaměstnance na protější straně. Po jeho vyproštění a po částečném přizvednutí svařence byl pod ním nalezen další zaměstnanec, který v inkriminované chvíli místem náhodně procházel. Důsledkem byl těžký pracovní úraz prvního zaměstnance a smrtelný pracovní úraz dalšího, náhodně procházejícího zaměstnance.
 
Příčina:
 
Příčinou uvedených úrazů bylo použití zakázaných způsobů práce a nesprávná organizace práce, překročení dovoleného zatížení použitých vázacích řetězů, uložení břemene na podložky tak, že vázací prostředek nemohl být bez násilí sejmut, uložení svařence do střední uličky haly a ne na místo vykázané, násilné vytahování vázacích prostředků zpod břemene.
cmkos_import4