• Zveřejněno: 15.11.2011

Dva živnostníci soustřeďovali v lese vytěžené dříví. Hned po příchodu pár koní vypřáhli a každý soustřeďoval dříví jedním koněm. Jeden z živnostníků upnul silnějším koncem dopředu dva 19metrové kmeny s průměrem kolem 20 centimetrů. Začal je soustřeďovat po svahu s 30stupňovým sklonem šikmo dolů. Jeho činnost sledoval druhý živnostník ze vzdálenosti 60 m. Když přešli s nákladem asi 30metrový úsek, jeden z kmenů se začal pohybovat rychleji, přičemž podrazil živnostníkovi nohy, který upadl na zem, a ten stejný kmen podrazil nohy i koni, který padl na postiženého. Po pádu se kůň postavil a zůstal stát. Když druhý živnostník přiběhl k postiženému, viděl, že postižený přestává jevit známky života a za chvíli zemřel.

 
Postižená se ve smlouvě o vykonání práce zavázal, že bude dodržovat bezpečný pracovní postup při soustřeďování dříví koňmi. To, že jej nedodržel, se mu stalo osudným.
 
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
cmkos_import4