• Zveřejněno: 15.11.2011

Ke smrtelnému pracovnímu úrazu došlo na noční směně na vynášecím pásovém dopravníku technologického celku úpravny. Tento vynášecí pásový dopravník je zařazen do technologického celku, aby v případě potřeby umožnil transport upravované suroviny k balení do obřích vaků. Délka pásového dopravníku je 15 m a šíře 650 mm. Když se druhý pracovník vracel od váhy, kde provedl vážení a urovnání vakované suroviny, uslyšel postiženého křičet. Běžel proto rychle směrem k pohonu dopravníku, kde uviděl postiženého zaklíněného pod pásovým dopravníkem v místě jeho pohonu. Okamžitě vypnul motor pohonu dopravníku a pokusil se postiženého vyprostit.Ten byl již v bezvědomí a levou ruku měl vtaženu mezi spodní větev gumového pásma a napínací buben pásového dopravníku, ve směru jeho rotace. Ruka obepínala napínací buben a vycházela mezi napínacím bubnem a hnacím bubnem pohonu dopravníku směrem k tělu postiženého. Byla zavolána zdravotnická záchranná služba. Z důvodů nedostupnosti postiženého a rozsahu zranění si přivolaná rychlá zdravotnická pomoc vyžádala pomoc hasičského záchranného sboru a rychlé lékařské pomoci.
Horní větev a spodní větev gumového pásma vynášecího pásového dopravníku je oddělena plechovým krytem upevněným na hlavním nosníku dopravníku. Tento kryt je upevněn i po bocích spodní větve. Aby postižený mohl být vtažen levou rukou mezi gumové pásmo spodní větve pásového dopravníku a napínací buben pohonu pásového dopravníku, musel podlézt pod konstrukci tohoto pásového dopravníku.
Z provedeného šetření a rozborů výpovědí svědků vyplývá, že postižený z neznámých příčin vstoupil pod konstrukci vynášeného pásového dopravníku za jeho chodu a levou rukou byl vtažen mezi gumové pásmo spodní větve pásového dopravníku.
Příčinou smrtelného pracovního úrazu bylo použití nebezpečných postupů a způsobů práce, včetně prodlévání v ohroženém prostoru pásového dopravníku, a to tím, že postižený z nezjištěného důvodu vstoupil pod konstrukci pásového dopravníku za jeho chodu, kde hrozí nebezpečí zachycení jeho pohyblivými částmi.
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
cmkos_import4