• Zveřejněno: 15.11.2011

Postižený po příjezdu na pracoviště skácel a postupně zpracoval 3 smrky. Čtvrtý smrk chtěl skácet kolem porostní stěny. Vyřízl zásek a při dořezávání hlavního řezu nasadil přetlačnou lopatku a snažil se její pomocí usměrnit kácený strom do zamýšleného směru pádu, což se mu nepovedlo, ani když dořízl nedořez. Tažný klín do řezu, příp. hydraulický klín na pracovišti neměl. Když uříznutý strom zůstal stát na pařezu, chtěl na něj skácet druhý smrk. Vyřízl zásek směrem na podříznutý strom, provedl stejným způsobem hlavní řez, ale kácený smrk mu začal svírat pilu, protože měl těžiště vychýlené proti zamýšlenému směru kácení a lopatkou nešel přetlačit. Proto vyndal pilu z řezu a odřízl nedořez ze směru od záseku, načež uříznutý smrk zůstal stát na pařezu opřený větvemi o korunu za ním stojícího stromu. Aby se mu podařilo tento smrk nějak uvolnit, vyřízl pomocný boční zásek na oddenku a zřejmě chtěl pomocí obracáku uvolnit strom do tohoto směru. V tomto okamžiku však musel být uvolněn změnou proudění vzduchu první uříznutý smrk, který padl ve směru postiženým uvolňovaného druhého smrku. Tím, že korunou zasáhl z pravé stany (z pohledu od padajícího stromu) korunu postiženým uvolňovaného smrku, usměrnil jeho pád do směru pomocného záseku a podkorunovou částí kmene zasáhl stojícího postiženého do hlavy. Pod vlivem nárazu postižený držící motorovou pilu zřejmě nechtěně přidal plyn a při pádu si pořezal pravou paži. Na následky úrazu později zemřel.

 
Příčina:
 
Postižený kácel v ohroženém prostoru podříznutého stojícího stromu, k zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru neponechal nedořez k usměrnění pádu káceného stromu o průměru nad 35 cm na pařezu, nepoužil tažný klín do řezu nebo hydraulický klín a nepoužil ochrannou přilbu.
 
Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer
 
 
cmkos_import4