• Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovník se z příkazu mistra neprodleně vypravil do skladu, kde mu byly vydány dva údajně prázdné kovové sudy. Odvalil si je k připravené svářecí soupravě a pustil se bez průtahů do práce. Nevšiml si, že jeden ze sudů, na němž chtěl odřezávat horní dno, je označen nepříliš zřetelným nápisem z karbolinového laku. Ve chvíli, kdy dno sudu začal plamenem autogenu odřezávat, došlo k ohlušujícímu výbuchu. Pracovník byl kovovým dnem zasažen, což pro něho mělo tragické následky.
 
Příčina:
 
Ze strany odpovědných pracovníků organizace byla porušena povinnost poučit pracovníka, kterému uloží práci se zvýšeným nebezpečím. Sudy se měly vypláchnout neutralizačním roztokem, nebo lze též do nádoby vhánět plyn, který prostředí uvnitř učiní nevýbušným (dusík, argon, oxid uhličitý). Potom bylo třeba naplnit sud vodou a udržovat vodu v nádobě po celou dobu práce. Řezání plamenem je pak nutné provést nejpozději do dvou hodin po výplachu sudu. Kdyby předepsaný postup byl dodržen, nedošlo by k výbuchu. I pracovník se měl přesvědčit, že je sud skutečně prázdný a postupovat podle předpisu.
 
2005
cmkos_import4