• Zveřejněno: 30.10.2007
Zaměstnanec byl přidělen jako pomocný pracovník ke skupině pracovníků, která vrtala do fasády železobetonové budovy otvory pro hmoždinky. K práci skupina používala elektrickou ruční vrtačku připojenou pomocí 4 prodlužovacích přívodů do staveništního rozvaděče vzdáleného asi 65 m. Zásuvka byla chráněná proudovým chráničem. Na nejvzdálenější místo soustava prodlužovacích šňůr nestačila. Postižený si proto vypůjčil od další firmy na stavbě prodlužovaní šňůru o délce 18 m, která byla dvoužilová a zásuvka byla připojena jako k pevné instalaci, tj. jedna žíla na kolík a nulovou zdířku. Nebyl to však nulový vodič, ale fáze. Při manipulaci s vrtačkou po připojení do zásuvky utrpěl pracovník úraz elektrickým proudem, a to dotykem s neživou částí, která byla pod napětím. Postižený na následek úrazu po převozu do nemocnice zemřel.
 
Příčina:
 
Zodpovědná byla firma vlastnící vadnou prodlužovaní šňůru, která byla provedena v rozporu s českými technickými normami a ČSN 33 1600, čl. 4.3, protože nezajistila revize pohyblivých prodlužovacích přívodů.
 
2005
cmkos_import4