• Zveřejněno: 30.10.2007
V kritický den měla postižená zaměstnankyně na svém trvalém pracovišti ve skladu hotových výrobků balit předměty do dřevěné bedny. Jednalo se o bednu o rozměrech 1110 x 840 x 200 mm, která byla při balení uložena podélně na dřevěné podložce o rozměrech 250 x 220 x 200 mm. Po naplnění bedny v pořadí první na směně ji postižená uzavřela dřevěným víkem. Po tomto úkonu naplněnou bednu o hmotnosti 140 kg „kantováním“ přemísťovala do vzdálenosti cca 4m. V průběhu přemísťování zachytila okrajem bedny o stoh hotových výrobků. Náraz způsobil pád přemísťované bedny do vodorovné polohy na dřevěnou podlahu. Při zvedání bedny do svislé polohy pocítila postižená zaměstnankyně bolest pod kolenem levé nohy – zvedání již nedokončila. Po převozu do nemocnice druhý den zemřela na embolii.
 
Příčina:
 
Příčinou úrazu bylo mj. nedodržení stanovených limitů pro manipulace s břemeny u žen.
 
2004
cmkos_import4