• Zveřejněno: 15.11.2011

Skupina zaměstnanců stavební firmy převzala vysílačku pro hlášení proj힬dějících vlaků a odešla na pracoviště v tunelu provádět práce. V dopolední směně vše probíhalo bez problémů, předsunutá hlídka včas varovala před pro¬jíždějícími vlaky, navazovala tím na informace o jejich průjezdu avizovanými železniční stanicí. Kolem oběda ohlásila skupina svůj odchod. Po návratu z oběda zapnuli vysílačku a ohlásili začátek prací. Ani stavební firma, ani provozovatel drážní dopravy neumístil varovné terče („Pracovní místo. Pís¬kejte”) a s pracemi se začalo ještě dříve, než byla hlídka s vysílačkou na svém místě. Po ohlášení všichni slyšeli z vysílačky oznámení „železniční stanicí právě projel vlak", a když kolem nich skutečně vlak projel, bezstarostně se¬stoupili z náspu a šli pracovat do tunelu.
Než bylo navázáno spojení vysílačkou, projel stanicí jeden vlak. Po navázání spojení stanice ohlásila již další vlak. Po jeho hlášení projel kolem skupiny pracující v tunelu teprve vlak předchozí, skupinou považovaný za vlak ohlᬚený. Po jeho projetí se vydali zaměstnanci na pracoviště do tunelu. Krátce potom dorazil k tunelu ohlášený vlak. Pouze zaměstnanci na kraji tunelu, kteří uslyšeli pískot lokomotivy (strojvedoucí na poslední chvíli skupinu zpo¬zorovat a houkačkou dával signál) a varování kolegy, který byl na kraji tu¬nelu a vlak zaregistroval, stačili zalehnout nebo doběhnout k východu. Jeden z nich to však již nestihl, byl sražen a zemřel na místě.

Zdroj: Školení bezpečnosti práce a požární ochrany, Verlag Dashöfer

cmkos_import4