• Zveřejněno: 30.10.2007
Pracovník odešel z velína do dílny. Pokoušel se tu oddělit (odříznout) ocelové šrouby (4 ks) na olejovém chladiči složeném z měděných trubek. Práce, kterou pracovník prováděl byla zcela nežádoucí a tudíž nepovolená. Odřezávání šroubů prováděl pracovník svojí soukromou elektrickou úhlovou bruskou Natec, typ EBU 18-E2, na které byl upevněn brusný kotouč o průměru 300 mm s upínacím otvorem        o průměru 30mm. Na brusce ovšem chyběl ochranný kryt kotouče. Při práci se roztrhl kotouč tak nešťastně, že jeho část zasáhla pracovníka do levé nohy. Úlomek brusného kotouče se mu zasekl do levého stehna. Pracovník později na vykrvácení, i přes poskytnutou lékařskou pomoc, zemřel.
 
Příčina:
 
V době úrazu se bruska používala bez ochranného krytu brusného kotouče. Na tuto brusku lze použít brousící kotouč o maximálním průměru 180 mm pod označením 180 x 10 x 22,2. Postižený použil pro odřezávání šroubů brusný kotouč o průměru 300 mm s upínacím otvorem 30 mm, který je pod označením 300 x H x 30 a jenž je pro daný typ úhlové brusky Natec typu EBU 18-E2 zcela nevhodný.
 
2005
cmkos_import4