• Zveřejněno: 19.08.2008
Po průchodu štolou k nouzovému východu si předák pracovní čety povšiml, že o stěnu štoly jsou opřeny 2 skleněné tabule, z nichž jedna přesahovala asi 200 mm přes roh průchozího profilu komunikace. Jednalo se o tabule o rozměrech 1500 mm x 2000 mm x 6 mm. V rámci vlastní iniciativy požádal své spoluzaměstnance o posunutí přečnívající tabule tak, aby tato byla kryta rohem příslušné komunikace. Pro uvažovanou manipulaci nebyly ale k dispozici odpovídající manipulační pomůcky, přičemž obě tabule stály navíc bez podložení přímo na betonové podlaze. S ohledem na popsanou situaci bylo rozhodnuto nejdříve tabule přizvednout a následně ji posunout. Při nadzvedávání skleněné tabule došlo z nezjištěných příčin k její destrukci a k zasažení jednoho z manipulujících pracovníků úlomkem skla z levé strany do krku. Následkem destrukce skleněné tabule nastala smrt postiženého v důsledku jeho vykrvácení.
 
Příčina:
 
Použití nebezpečného pracovního postupu a to pod vlivem alkoholu.
cmkos_import4