• Zveřejněno: 19.03.2021
  • Autor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

Šedesátá léta 20. století se často označují za „zlatá“.  Přes všechny potíže si mohli lidé myslet, že poměry se zlepšují, že do toho, co se děje, mohou mluvit a že se jim občas podaří také něco prosadit. Tento vývoj vyvrcholil v roce 1968 a po pár měsících skončil. Kdo to ale zažil, nezapomněl.

Na „obrodný proces“, zahájený lednovým plénem ÚV KSČ a spojený se jménem Alexandra Dubčeka, vrcholné odborové orgány zpočátku nereagovaly. V základních organizacích a ve svazech se ale ozývaly nespokojené hlasy. Svědčí o tom třeba i titulky, které se začaly objevovat v odborářském deníku Práce: Žádáme jasné stanovisko – Co není v pořádku s demokracií odborů – Vrátit odborům vlastní tvář – Naučme se myslet samostatně – V sázce je důvěra lidí – Na kejvání odbory nepotřebujeme!

Situace se změnila až na plenární schůzi Ústřední rady odborů (ÚRO) 21. - 22. března 1968. Pod náporem kritiky, týkající se direktivních metod, přílišné centralizace apod., odstoupil dosavadní předseda Miroslav Pastyřík a jeho spolupracovníci. Novým předsedou byl zvolen Karel Poláček, do té doby místopředseda ÚRO a předseda odborového svazu kováků. V následujících dnech a měsících probíhala na všech úrovních a za vydatné účasti odborového tisku diskuse o postavení a úloze odborů v nových podmínkách. Diskutující odmítali závislost na KSČ, zapojování odborů do výrobních úkolů a požadovali naopak, aby se odbory zaměřily především na obhajobu zájmů pracujících. S vizemi Šikovy ekonomické reformy odboráři v zásadě souhlasili a podporovali snahy o přizpůsobení hospodaření zásadám tržní ekonomiky, zároveň si však uvědomovali, že nové ekonomické podmínky přinesou nové problémy. V této souvislosti se pak nezbytně začalo uvažovat o starších, pozapomenutých způsobech odborové práce, např. o stávkách. Tuto první etapu ukončil Nástin programu ROH, projednaný celostátní poradou základních organizací ROH 19. - 20. června 1968.

 

Předseda ÚRO Karel Poláček

Karel Poláček, předseda ÚRO

Dobové vtipy otištěné v deníku Práce v příloze článku: