• Zveřejněno: 20.08.2015

Složení Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů k 1. 10. 2007

 
Machátová Dana        -          OS VÚOK – předsedkyně Výboru
Jitka Šebková            -          ČMOS civilních zam. armády – místopředsedkyně Výboru
 
Baumruková Danuše   -          OS pošt, telekomunikací a novin.služeb
Čapková Eva             -          OS policie
Černá Libuše             -          OS Stavba
Doležalová Jaroslava  -          ČMOS školství
Hlinková Blažena        -          OS obchodu
Janáčková Eva           -          OS Projekt
Jandová Zdena          -          OS UNIOS
Jiráková Kateřina        -          OS hotelů, pohostinství a cest. ruchu
Klucová Marie             -          OS peněžnictví a pojišťovnictví
Mašková Eva              -          NOS prac. potravinářského průmyslu
Miškeříková Eva          -          OS ECHO
Nárovcová Alena        -          OS TOK
Nováková Marta         -          OS PGHN
Souček Jaroslav         -          OS KOVO
Štechová Dana          -          ČMKOS
Valentová Dagmar     -          OS dřevo, lesy, voda
Žitníková Dagmar       -          OS zdravotnictví a soc. péče
 
Náhradníci:
 
Hradílková Irena        -          ČMOS civilních zaměstnanců armády
Kopecký Václav         -          ČMOS civilních zaměstnanců armády