Účast v projektu sítě žen MEOK o diskriminaci na pracovišti

  • Zveřejněno: 27.11.2007

Od konce r. 2006 se ČMKOS účastní projektu, který se zabývá diskriminací žen v zaměstnání a má za cíl pomoci vytvářet odborové nástroje a strategie k jejímu odstraňování. Projekt se realizuje v rámci sítě žen Mezinárodní odborové konfederace (MEOK), v níž jsou zástupkyně z odborových organizací zemí střední a východní Evropy a ze zemí Společenství nezávislých států. Projekt umožní zmapování situace v rozsáhlém regionu 28 zemí, na základě toho učinit určitá srovnání a nakonec vyústí v metodický nástroj, který by měl pomáhat odborovým funkcionářům, aktivistům, expertům apod. k lepšímu pochopení a řešení problémů, které způsobuje diskriminace žen na pracovišti. Měl by napomoci i k lepší informovanosti v této oblasti. Na projektu se podílí i Mezinárodní organizace práce (MOP).