Jen okamžik v běhu času – ženské to neměly nikdy lehké

  • Zveřejněno: 09.03.2011

Od prvních demonstrací žen v New Yorku již uplynulo více než 100 let a stoleté výročí poprvé oficiálně organizovaných protestů v březnu 1911 a vznik Mezinárodního dne žen jsme si připomněli v úterý 8. března 2011.

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů se připojuje ke Světovému dni akcí za důstojnou práci

  • Zveřejněno: 01.10.2009

Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů se připojuje ke Světovému dni akcí za důstojnou práci a vyzývá, aby se odborářky a zaměstnankyně přidaly k akcím a kampaním, které organizují jejich odborové svazy  proti negativním dopadům krize. Principiy důstojné práce, mezi nimi např.  požadavek rovného odměňování mužů a žen, patří mezi zásadní požadavky ČMKOS i jejích odborových svazů, stejně jako podpora opatření na slaďování rodinného, osobního a pracovního života a  zlepšení pracovních podmínek.

Seminář 6.3.2008 - "Jsou flexibilní formy práce cestou k rovnému slaďování rodinného, soukromého a profesního života?"

  • Zveřejněno: 04.03.2008
Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů organizuje ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta dne 6.3 2008 seminář, jehož tématem bude hledání odpovědi na otázku: "Jsou flexibilní formy práce cestou k rovnému slaďování rodinného, soukromého a profesního života?"
 
Na semináři vystoupí výzkumnice Sociologického ústavu AV, z oddělení Gender a sociologie, pí Radka Dudová, PhD., která představí výsledky výzkumu v rámci projektu Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého života. S poznatky z Německa vystoupí zástupkyně německých odborů pí Hannelore Bulsová, expertka na genderovou problematiku odborového svazu ver.di, který působí ve veřejných službách. S přístupem ČMKOS k flexibilním formám práce seznámí JUDr. Marcela Kubínková, místopředsedkyně ČMKOS.
 
 Seminář poslouží zástupcům a zástupkyn…