• Zveřejněno: 08.03.2012

Nová studie MEOK ukazuje, že na globální úrovni ženy vydělávají v průměru o 18% méně než muži. Zpráva s názvem „Ustrnutí v čase: rozdíl ve mzdách mezi muži a ženami zůstává v posledních deseti letech stejný " zkoumá příjmy žen ve 43 zemích.

Poprvé vědci provedli mezinárodní hodnocení podle odvětví, kdy zkoumali rozdíly ve mzdách v 15 odvětvích. Zpráva obsahuje podrobné statistiky z oficiálních zdrojů v 18 zemích.

V odvětvích, kde je tradičně vyšší odborová organizovanost, například ve veřejném sektoru, je mzdový rozdíl menší. Naopak v odvětvích, kde nejsou odbory a jsou nižší příjmy, jako např. v pohostinství či zemědělství, se mzdový rozdíl zvětšuje. Problém často souvisí i s neexistencí důstojné minimální mzdy.

Studie dále mj. ukazuje:

  • V odvětvích, kde pracují převážně muži, jako je stavebnictví, je nejmenší mzdový rozdíl, což lze zdůvodnit malým počtem žen v tomto sektoru, které mají většinou i vyšší vzdělání;
  • Pracující v cizí domácnosti mají nejnižší příjmy a rozdíl v odměňování je nejvyšší;
  • Nejvýraznější rozdíl v odměňování mužů a žen je v Chile, v Jihoafrické republice a v Argentině;
  • Ženy jsou „trestány“ za mateřství tím, že jejich příjem je celkově nejnižší v době, kdy je jim 30 - 39 let, kdy mají nejčastěji děti.

Studii provedla MEOK již potřetí, její autoři vycházejí ze statistik Mezinárodní organizace práce, Eurostatu aj. Pozitivní je, že se zlepšil sběr dat v oblasti rovných příležitostí a leckde je vidět snaha oficiálních míst nepodceňovat existující rozdíl v odměňování žen a mužů zejména ze strany OECD a EU.
Studii v angličtině je možné najít zde.

Podobně i na evropské úrovni byly zveřejněny čerstvé údaje o porušování zásady rovného odměňování v zemích EU.

Rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR patří k největším v EU a žádné úsilí ze strany vlády, – byť probíhá celoevropská kampaň v této věci – není patrné. Přitom rozdílné odměňování je diskriminací a porušováním nejrůznějších právních předpisů a norem jak domácích, tak evropských a mezinárodních. Všechna přijímaná úsporná opatření (v oblasti daní, důchodů, sociálních služeb) zvyšují riziko sociálního vyloučení žen a feminizaci chudoby, jelikož právě nižší příjmy žen je činí zranitelnějšími. Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů vyzývá k důrazným praktickým opatřením, která povedou k odstraňování nerovného odměňování žen a mužů.

cmkos_import3