• Zveřejněno: 07.03.2011

Výbor pro rovnostReformy zcela zásadně ovlivní životní úroveň obyvatelstva, neboť hrozivě zasahují do rozpočtů rodin s dětmi, zejména samoživitelek a samoživitelů a celých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň v nejrůznějších odvětvích. Takovéto reformy odbory zásadně odmítají. Výbor se také rozhodně staví proti privatizaci veřejných služeb, především služeb v oblasti péče o děti a závislé osoby, které se tak stávají nedostupnými, což ztěžuje situaci zaměstnaných, hlavně žen, kteří tuto péči v rodinách poskytují. Škrty ve veřejných službách také snižují počet pracovních míst, která nejčastěji obsazují ženy. Umožnit slaďování profesního, rodinného a soukromého života, odstraňovat rozdíly v odměňování žen a mužů jsou hlavní požadavky Výboru, se kterými se připojuje ke kampani ČMKOS a jejích odborových svazů „Otevřete oči“ !

Výbor se sešel u příležitosti Mezinárodního dne žen, který si připomínají odbory na celém světě.

cmkos_import3