• Zveřejněno: 04.03.2008
Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů organizuje ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta dne 6.3 2008 seminář, jehož tématem bude hledání odpovědi na otázku: "Jsou flexibilní formy práce cestou k rovnému slaďování rodinného, soukromého a profesního života?"
 
Na semináři vystoupí výzkumnice Sociologického ústavu AV, z oddělení Gender a sociologie, pí Radka Dudová, PhD., která představí výsledky výzkumu v rámci projektu Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého života. S poznatky z Německa vystoupí zástupkyně německých odborů pí Hannelore Bulsová, expertka na genderovou problematiku odborového svazu ver.di, který působí ve veřejných službách. S přístupem ČMKOS k flexibilním formám práce seznámí JUDr. Marcela Kubínková, místopředsedkyně ČMKOS.
 
 Seminář poslouží zástupcům a zástupkyním odborových svazů, aby si s uvedenými odbornicemi vyměnili zkušenosti a poznatky, které získávají při jednáních o slaďování soukromého, rodinného a pracovního života, stejně tak o flexibilních formách práce, o pracovní době apod.
 
Seminář je rovněž příspěvkem ČMKOS ke kampani, kterou vedou světové odbory za důstojnou práci pro ženy a muže na celém světě a v jejímž rámci budou odborové organizace z celého světa připomínat 100. výročí Mezinárodního dne žen 8. března 2008.
cmkos_import3