• Zveřejněno: 09.03.2011

Důvodů pro zrod svátku žen bylo nepochybně mnohem více než nyní, nebo spíše byly jiné. Od prosazování práva na práci a zajištění lidských pracovních podmínek pro ženy až po možnost přístupu ke vzdělání. Také snaha o získání volebního práva a boj o ukončení zaměstnávání dětí.

V roce 1908 vyhlásily americké ženy kampaň „Chléb růže“, symbolizující touhu po lepších ekonomických podmínkách a lepší kvalitě života.

Požadavky amerických žen tehdy oslovily ženskou populaci celého světa.

V běhu času a za různých okolností byly politicky v historii využity a zneužity i mnohé jiné skutečnosti než je Mezinárodní den žen.
Přestože již uplynulo mnoho let a mnohé z požadavků prvních průkopnic a průkopníků bylo splněno, zůstává problematika práv žen stále živá.

A tak připomínat si dnes MDŽ znamená podepsat se pod požadavek rovných příležitostí v rodině, vzdělání i zaměstnání a posílení postavení žen ve světovém měřítku. Angažovanost současného hnutí je i o přání žen, aby byl využit jejich potenciál pro společnost a vzaty na vědomí pracovní i osobní kvality a erudovanost žen včetně respektování mateřské funkce žen.

Na celosvětové úrovni se přístup žen ke vzdělání, řádné zdravotní péči a účast v pracovním procesu zvýšil, stejně jako počet právních předpisů slibujících rovný přístup. V některých zemích je i rostoucí počet žen v politické sféře.

Ale!!  Ženy jsou i nadále oběťmi násilí, znásilnění a domácího násilí na seznamu významných příčin invalidity a úmrtí žen v reprodukčním věku na celém světě.
Dodržování těchto práv není běžné všude na světě ! Téměř 2 miliardy žen světa žije dosud v absolutní chudobě. Stále dostávají ženy v průměru o 30 až 40 procent nižší plat než vydělávají muži za stejnou práci.
To vše jsou důvody pro udržení a připomenutí si Mezinárodního dne žen.
Také dnešní 8. březen je příležitostí ke konání řady akcí v mnoha zemích světa u příležitosti MDŽ. V kolébce tohoto svátku v USA se uskuteční více než 1200 akcí, ve velké Británii okolo 500 akcí, stejně jako v Kanadě. Okolo stovky akcí je připraveno v Indii a v afrických státech.
Australské oslavy při asi 250 akcí mají v letošním roce motto, které mě zaujalo.
Mezinárodní den žen - jen okamžik v běhu času.
Během úterý 8. 3. 2011 budou australské ženy prostřednictvím různých medií požádány, aby napsaly několik slov o svém místě ve společnosti či rodině a řekly, co považují za nejvýznamnější chvíli dnešního dne.
Zkusím to s nimi a nemohu nemyslet na to jak dlouhá a obtížná cesta byla pro mnoho žen až do dnešního 8. března.
Zkuste to také.
Julie Šulcová
Členka výboru pro rovné příležitosti mužů a žen při ČMKOS
cmkos_import3